Tin mới cập nhật :
Showing posts with label An Giang. Show all posts
Showing posts with label An Giang. Show all posts

Nhà Hàng Trường Phát

Đăng bởi : ADMIN on Sunday, October 26, 2014 | 12:06 AM

Sunday, October 26, 2014

NGHÀNH NGHỀ :Nhà Hàng Việt Nam

ĐỊA CHỈ :   Trưng Nữ Vương, P. B, TX. Châu Đốc,

TEL/FAX :   3560555

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Ông Huỳnh Phát

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Doanh Nghiệp Tư Nhân

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Nhà Hàng Hải Yến

NGHÀNH NGHỀ :Nhà Hàng Quốc Tế

ĐỊA CHỈ :   27 Tôn Đức Thắng, Tp. Long Xuyên,

TEL/FAX :   3854225

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Bà Lê Kim Yến

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Doanh Nghiệp Tư Nhân

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Nhà Hàng An Lạc Viên

NGHÀNH NGHỀ :Nhà Hàng Quốc Tế

ĐỊA CHỈ :   132 Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên,

TEL/FAX :   3852707

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Bà Nhiều Thị Kim Hiền

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Doanh Nghiệp Tư Nhân

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Nhà Hàng Hồng Phát

NGHÀNH NGHỀ : Nhà Hàng Hoa

ĐỊA CHỈ :  77 Chi Lăng, TX. Châu Đốc,
TEL/FAX :   3866950

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :   Bà Thái Ngọc Hà
LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   
TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

DNTN Câu Lạc Bộ Hòa Bình

NGHÀNH NGHỀ :Nhà Hàng

ĐỊA CHỈ :   130 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên,

TEL/FAX :   3856168, 3857225, 3856167, 3954955|3853035

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Ông Kỳ Quang

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Doanh Nghiệp Tư Nhân

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Nhà Hàng Hồng Phát

NGHÀNH NGHỀ : Nhà Hàng

ĐỊA CHỈ :   77 Chi Lăng, TX. Châu Đốc,

TEL/FAX :   3866950

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Bà Thái Ngọc Hà

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Doanh Nghiệp Tư Nhân

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Nhà Hàng Hải Yến

NGHÀNH NGHỀ : Nhà Hàng

ĐỊA CHỈ :   27 Tôn Đức Thắng, Tp. Long Xuyên,

TEL/FAX :   3854225

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Bà Lê Kim Yến

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Đang cập nhật

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE : Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Cty Châu Phố TNHH

NGHÀNH NGHỀ : Nhà Hàng

ĐỊA CHỈ :   Trưng Nữ Vương Nối Dài, P. Châu Phú B,TX. Châu Đốc,

TEL/FAX :   3564119, 3564129, 3564139, 3564149|3564159

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Bà Võ Hồng Hạnh

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   TNHH

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Nhà Hàng Lâm Hùng Kỳ

Đăng bởi : ADMIN on Saturday, October 25, 2014 | 11:59 PM

Saturday, October 25, 2014

NGHÀNH NGHỀ : Nhà Hàng

ĐỊA CHỈ :   71 Chi Lăng, TX. Châu Đốc,

TEL/FAX :   3866745

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Đang cập nhật

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Cá Thể

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :  Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Nhà Hàng Minh Thùy

NGHÀNH NGHỀ : Nhà Hàng

ĐỊA CHỈ :   Đường 30 Tháng 4, H. Tân Châu,

TEL/FAX :   3822446, 3532272

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Đang cập nhật

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Cá Thể

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :  Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Nhà Hàng Hương Núi

NGHÀNH NGHỀ : Nhà Hàng

ĐỊA CHỈ :   X. An Hảo, H. Tịnh Biên,

TEL/FAX :   3760236

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Ông Thọ

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Doanh Nghiệp Nhà Nước

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :  Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Nhà Hàng Cao Lin

NGHÀNH NGHỀ : Nhà Hàng

ĐỊA CHỈ :   X. An Hảo, H. Tịnh Biên,

TEL/FAX :   3760295

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Ông Tho

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Doanh Nghiệp Nhà Nước

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :  Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Nhà Hàng Đồng Xanh

NGHÀNH NGHỀ : Nhà Hàng

ĐỊA CHỈ :   13 Quốc Lộ 91, P. Vĩnh Mỹ, TX. Châu Đốc,

TEL/FAX :   3869555|3868155

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Bà Trần Thị Nhiên

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Doanh Nghiệp Tư Nhân

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :  Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Nhà Hàng An Lạc Viên

NGHÀNH NGHỀ : Nhà Hàng

ĐỊA CHỈ :   132 Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên,

TEL/FAX :   3852707

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Nhiều Thị Kim Hiền

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Doanh Nghiệp Tư Nhân

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :  Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Nhà Hàng Trường Phát

NGHÀNH NGHỀ : Nhà Hàng

ĐỊA CHỈ :   Trưng Nữ Vương, P. B, TX. Châu Đốc,

TEL/FAX :   3560555

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Doanh Nghiệp Tư Nhân

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Ông Huỳnh Phát

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :  Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Cty Hoàn Mỹ Cổ Phần

NGHÀNH NGHỀ : Nhà Hàng

ĐỊA CHỈ :   1 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên,

TEL/FAX :   3856825, 3854490, 3852637|3852568

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Ông Nguyễn Văn Tấn

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Cổ Phần

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :  Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Ngân Hàng Đông Á-Châu Đốc

NGHÀNH NGHỀ : Ngân Hàng

ĐỊA CHỈ :   10 P. Châu Phú A,Nguyễn Hữu Cảnh, TX. Châu Đốc,

TEL/FAX :   3563845|3563844

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Đang cập nhật

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Cổ Phần

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :  Đang cập nhật

nhận xét | | Đọc thêm...

Ngân Hàng Đông Á-An Giang

NGHÀNH NGHỀ : Ngân Hàng

ĐỊA CHỈ :   378 Hà Hoàng Hổ, P. Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên,

TEL/FAX :   3844599|3842437

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Ông Lê Anh Kiệt

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Cổ Phần

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Cổ Phần

WEBSITE :  www.dongabank.com.vn

nhận xét | | Đọc thêm...

Ngân Hàng Á Châu TMCP-Cn An Giang

NGHÀNH NGHỀ : Ngân Hàng

ĐỊA CHỈ :   95 Nguyễn Trãi, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên,

TEL/FAX :   3844531|3844530

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :   Đang cập nhật

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Cổ Phần

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   Đang cập nhật

WEBSITE :  www.acb.com.vn

nhận xét | | Đọc thêm...

Ngân Hàng Phương Nam TMCP-Cn An Giang

NGHÀNH NGHỀ : Ngân Hàng

ĐỊA CHỈ :   224/1B Nguyễn Trãi, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên,

TEL/FAX :   3943146|3943144

Di Động :    Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :    Đang cập nhật

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :   Cổ Phần

TÌNH THÀNH :       An Giang

EMAIL :   
WEBSITE :  www.southernbank.com.vn

nhận xét | | Đọc thêm...

Bài đăng mới

Liên hệ

Thống kê lượt xem

LIÊN KẾT WEBSITE

24h.com.vn

2sao.vn

afamily.vn

alobacsi.vn

anninhthudo.vn

antg.cand.com.vn

antgct.cand.com.vn

antt.vn

autocarvietnam.vn

autodaily.vn

autonet.com.vn

autopro.com.vn

bienphong.com.vn

cadn.com.vn

congly.com.vn

baocongthuong.com.vn

baodatviet.vn

giaoduc.net.vn

baohatinh.vn

baohaiquan.vn

nguoicaotuoi.org.vn

nongnghiep.vn

phunuonline.com.vn

tgvn.com.vn

tiasang.com.vn

baotintuc.vn

baobaovephapluat.vn

baoxaydung.com.vn

bizlive.vn

mic.gov.vn

moj.gov.vn

bongda.com.vn

bongda24h.vn

bongdaplus.vn

bongdaso.com

cafeauto.vn

cafebiz.vn

cafef.vn

cafeland.vn

cand.com.vn

congan.com.vn

baodientu.chinhphu.vn

csdl.thutuchanhchinh.vn

cstc.cand.com.vn

daidoanket.vn

dantri.com.vn

danviet.vn

baodautu.vn

tinnhanhchungkhoan.vn

dep.com.vn

depplus.vn

diaoconline.vn

dddn.com.vn

dientutieudung.vn

doanhnghiepvn.vn

doanhnhansaigon.vn

doisongphapluat.com

dothi.net

taichinhdientu.vn

emdep.vn

eva.vn

gafin.vn

game4v.com

gamek.vn

giadinhvn.vn

genk.vn

giaoducthoidai.vn

baogiaothong.vn

hanoimoi.com.vn

hoahoctro.vn

ictnews.vn

ictpress.vn

infogame.vn

infonet.vn

kenh14.vn

khampha.vn

kienthuc.net.vn

ktdt.vn

landtoday.net

laodong.com.vn

libero.vn

megafun.vn

motthegioi.vn

muctim.com.vn

myidol.com.vn

ndh.vn

nghenhinvietnam.vn

ngoisao.net

ngoisao.vn

nguoiduatin.vn

nguoitieudung.com.vn

congluan.vn

nhandan.org.vn

nhipcaudautu.vn

nld.com.vn

pcworld.com.vn

petrotimes.vn

phapluatxahoi.vn

plo.vn

baophapluat.vn

phunutoday.vn

qdnd.vn

thesaigontimes.vn

saoonline.vn

seatimes.com.vn

sggp.org.vn

saigondautu.com.vn

sgtt.vn

suckhoedoisong.vn

soha.vn

songmoi.vn

stockbiz.vn

stox.vn

svvn.vn

tamguong.vn

tamnhin.net

tapchitaichinh.vn

thanhnien.com.vn

ihay.thanhnien.com.vn

thethao.thanhnien.com.vn

thegioidienanh.vn

thebox.vn

thiennhien.net

thoibaonganhang.vn

tienphong.vn

tiin.vn

tinthethao.com.vn

dulichvn.org.vn

tinhte.vn

tinnong.vn

toquoc.gov.vn

hochiminhcity.gov.vn

thongtincongnghe.com

thethaovanhoa.vn

thethaovietnam.vn

tuanvietnam.vietnamnet.vn

tuoitre.vn

diaoc.tuoitre.vn

dulich.tuoitre.vn

nhipsongso.tuoitre.vn

thethao.tuoitre.vn

tuyensinh.tuoitre.vn

chuyentrang.tuoitre.vn

vef.vn

ven.vn

news.gov.vn

vietnamnet.vn

thethao.vietnamnet.vn

batdongsan.vietnamnet.vn

vietnamplus.vn

vietstock.vn

vinacorp.vn

vnca.cand.com.vn

vneconomy.vn

vnexpress.net

doisong.vnexpress.net

dulich.vnexpress.net

gamethu.vnexpress.net

giaitri.vnexpress.net

ione.vnexpress.net

kinhdoanh.vnexpress.net

sohoa.vnexpress.net

thethao.vnexpress.net

vnmedia.vn

vnnew.vn

vnreview.vn

voh.com.vn

vov.vn

vtc.vn

vtv.vn

webphunu.com.vn

xahoi.com.vn

xedoisong.vn

xahoithongtin.com.vn

xzone.vn

yan.vn

yeah1.com

yeutretho.com

news.zing.vn