Tin mới cập nhật :
Home » » Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài hoàn thành sẽ "chia lửa" với quốc lộ 22

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài hoàn thành sẽ "chia lửa" với quốc lộ 22

Đăng bởi : ADMIN on Thursday, April 6, 2023 | 1:26 AM

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa ký công văn khẩn báo cáo Thủ tướng về tình hình các dự án cao tốc đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó có tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài hoàn thành sẽ "chia lửa" với quốc lộ 22- Ảnh: T.T.D.

Theo đó, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng chấp thuận bổ sung khoảng 2.900 tỉ đồng từ ngân sách trung ương hỗ trợ cho phần vốn nhà nước trong dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài để phân bổ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của hai địa phương.

TP.HCM cũng kiến nghị điều chỉnh cục bộ hướng tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài để hoàn chỉnh, trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định. TP sẽ cập nhật phương án điều chỉnh cục bộ hướng tuyến vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060.

Việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến đất quốc phòng trên địa bàn TP.HCM và Tây Ninh.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có chiều dài khoảng 50km, trong đó đoạn qua địa bàn TP.HCM dài 23,7km, đoạn qua Tây Ninh dài 26,3km. 

Ở giai đoạn 1, dự án sẽ đầu tư bốn làn xe, theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với tổng vốn khoảng 16.729 tỉ đồng (bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 7.433 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng, còn lại là vốn nhà đầu tư huy động. Nhà đầu tư sẽ thu phí hoàn vốn dự kiến khoảng 18 năm 1 tháng.

TP.HCM được giao là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án. Hội đồng thẩm định liên ngành đang thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, sau đó trình Thủ tướng xem xét quyết định chủ trương đầu tư.

Tới giai đoạn hoàn thiện, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ mở rộng đoạn qua TP.HCM lên tám làn xe, bề rộng nền đường 42m; đoạn qua tỉnh Tây Ninh mở rộng thành sáu làn xe, bề rộng nền đường 34,5m.

 

https://vnexpress.net/kien-nghi-trung-uong-ho-tro-2-900-ty-dong-lam-cao-toc-moc-bai-4589952.html

https://tuoitre.vn/kien-nghi-trung-uong-ho-tro-2-900-ti-dong-lam-cao-toc-tp-hcm-moc-bai-20230405191407304.htm

https://vnexpress.net/kien-nghi-trung-uong-ho-tro-2-900-ty-dong-lam-cao-toc-moc-bai-4589952.html

https://laodong.vn/giao-thong/tp-ho-chi-minh-xin-trung-uong-ho-tro-2900-ti-dong-lam-cao-toc-moc-bai-1176125.ldo

https://vietnamnet.vn/cao-toc-tp-hcm-moc-bai-pha-the-doc-dao-tao-tuyen-moi-ket-noi-voi-tay-ninh-2129085.html

https://plo.vn/kien-nghi-dieu-chinh-huong-tuyen-cao-toc-tphcm-moc-bai-post727414.html

https://vov.vn/xa-hoi/kien-nghi-bo-sung-2900-ty-dong-de-giai-phong-mat-bang-cao-toc-tphcm-moc-bai-post1012089.vov

https://baomoi.com/kien-nghi-dieu-chinh-huong-tuyen-cao-toc-tp-hcm-moc-bai/c/45477907.epi

https://baomoi.com/cao-toc-tp-hcm-moc-bai-pha-the-doc-dao-tao-tuyen-moi-ket-noi-voi-tay-ninh/c/45479049.epi

https://baomoi.com/kien-nghi-bo-sung-2-900-ty-dong-de-giai-phong-mat-bang-cao-toc-tp-hcm-moc-bai/c/45477433.epi

https://thesaigontimes.vn/tphcm-kien-nghi-bo-sung-2-900-ti-dong-lam-cao-toc-tphcm-moc-bai/

https://danviet.vn/tphcm-de-xuat-them-2900-ty-dong-tu-ngan-sach-nha-nuoc-de-lam-cao-toc-tphcm-moc-bai-20230405211730109.htm

https://voh.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/tphcm-kien-nghi-duoc-ho-tro-2-900-ty-dong-lam-cao-toc-tphcm-moc-bai-473444.html

https://www.msn.com/vi-vn/news/others/ki%E1%BA%BFn-ngh%E1%BB%8B-trung-%C6%B0%C6%A1ng-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-2900-t%E1%BB%89-%C4%91%E1%BB%93ng-l%C3%A0m-cao-t%E1%BB%91c-tphcm-m%E1%BB%99c-b%C3%A0i/ar-AA19va7C?li=BBr8Mkl

https://kinhtemoitruong.vn/tphcm-thanh-lap-ban-quan-ly-khu-vuc-phat-trien-do-thi-thu-thiem-va-tay-bac-76564.html

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/cu-chi-cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-trung-tam-van-hoa-%E2%80%93-the-thao-va-truyen-thong-1491906843

https://baomoi.com/tphcm-kien-nghi-bo-sung-2-900-ti-dong-lam-cao-toc-tphcm-moc-bai/c/45479994.epi


Share this article :

Post a Comment